FOKUS!

Jeg leter alltid etter måter jeg kan forbedre meg selv på, og en av de tingene jeg vet fungerer er meditasjon og det å være i ‘nået’. I dag ‘ramlet’ jeg over denne TED Talks som addresserer temaet, og ville dele den (er på engelsk):     Og for å følge opp forskningen av Amishi […]

Read More

FOCUS!

I am always looking for ways to improve myself, and one of the things I know will help is meditation and mindfulness, so today I ‘stumbled’ upon a great TED talk about the subject. Just wanted to share it:     And to follow up on the research done by Amishi Jha and her team, […]

Read More